Kem Dairy Queen – Kem Úp Ngược

Vị trí: Lầu 1
Điện thoại:
Website: