PHIẾU QUÀ TẶNG
Nhằm phục vụ cho nhu cầu tặng quà cho những người thân, bạn bè của Khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Phiếu quà tặng để tạo sự thuận tiện, đơn giản nhưng quà tặng cũng không kém phần ý nghĩa cho Khách hàng. Phiếu quà tặng được sử dụng tiện lợi tại tất cả các Trung Tâm của SENSE CITY.

Mệnh giá
1. Mệnh giá 500,000đ
Phieu qua tang-500-01

2. Mệnh giá 100,000đ
Phieu qua tang-100-01
3. Mệnh giá 50,000đ
Phieu qua tang-50-01
Sử dụng
1. Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
2. Phiếu quà tặng của TTTM có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành.
(*) Phiếu có thể không áp dụng tại 1 số gian hàng của TTTM SENSE CITY.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ quầy Thông Tin Tầng Trệt  TTTM SENSE CITY CÀ MAU: 02903.555.155