Nếu sử dụng không hết mệnh giá của các phiếu quà tặng, tôi có được hoàn lại số thừa đó bằng tiền mặt không?

Trung Tâm SENSE CITY sẽ không hoàn trả lại tiền mặt cho khách hàng trong mọi trường hợp sử dụng phiếu quà tặng.

Nếu tôi muốn đóng gói hàng hóa để tặng, Trung Tâm SENSE CITY có dịch vụ đó không?

Bạn có thể tới quầy Chăm Sóc Khách Hàng để yêu cầu dịch vụ gói quà miễn phí.

Khi mua sản phẩm tại Trung Tâm SENSE CITY, tôi có được nhận Phiếu Bảo Hành sản phẩm không?

Hoàn toàn có thể nếu sản phẩm đó có chương trình bảo hành, nhân viên tại các quầy hàng sẽ giao lại phiếu bảo hành sản phẩm cho bạn ngay khi thanh toán.