Aldo x Highlands Coffee

Từ ngày 25/05/2019 – 16/06/2019,

  • Aldo dành tặng cho toàn bộ khách hàng bộ voucher Aldo x Highlands khi mua bất kì sản phẩm nào.
  • Aldo dành tặng TV Aldo VIP – hộp quà tặng bất ngờ khi mua sản phẩm thứ 2.