• Có hóa đơn mua sắm từ 1.000.000đ trở lên được nhận 1 gift voucher Sense City trị giá 50.000đ
• Riêng KH Hội viên có hóa đơn mua sắm từ 2.000.000đ trở lên được nhận thêm 1 thùng Pepsi
• Không cộng dồn hóa đơn
• Hóa đơn có giá trị trong ngày
• Tối đa 2 gift voucher và 1 thùng Pepsi cho 1 hóa đơn