ĂN CUA TẶNG CUA

  • Scheme: Check-in mua 1 cua Y5 (chế biến bất kỳ) tặng ngay 1 cua Y3 xốt tiêu đen trị giá 247k
  • Điều kiện:
  • Áp dụng cho nhóm 4 người trở lên.
  • Áp dụng tối đa 1 lượt check-in trên 1 hoá đơn.
  • Không áp dụng chung các CTKM khác.