SUMMER SALE 50%++

HÀNG NGUYÊN GIÁ

Đối với các nhãn hiệu Lady/Basic/The Line/ The Line White: Buy More Get More 15%-25%-30%

  • Khi mua 1 sản phẩm: giảm 15%
  • Khi mua 2 sản phẩm: Cả 2 sản phẩm giảm 25%
  • Khi mua 3 sản phẩm: Cả 3 sản phẩm giảm 30%

HÀNG GIẢM GIÁ:

Áp dụng cho những sản phẩm có bảng hướng dẫn trên sào đồ như sau:

  • Hàng Labella Lady + Basic: giảm 70%
  • Hàng Labella Urban: giảm 50%
  • Hàng đồng giá: 149K, 199K, 290K
  • Hàng đồng giá 390k: ưu đãi khi mua Combo
  • Hàng phụ kiện: giỏ xách, tráng sức, nón, khăn.. giảm 30%
  • Đối với nhãn hiệu Alphonso: Đồng giá 390K, 490K và giảm đến 50%
  • Đối với nhãn hiệu The Line có các ký tự mã hàng 2016, 2017: giảm 70%

Đặc biệt quà tặng “GIỎ XÁCH ĐA NĂNG” áp dụng cho tât cả các hoá đơn HÀNG NGUYÊN GIÁ có giá trị sau giảm >2 triệu đồng (KHÔNG ÁP DỤNG CHO HÀNG KÝ GỬI TANPOPO, THE LINE, THE LINE WHITE)