Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 31/05/2018

Quầy Mỹ phẩm – Nước hoa tầng Trệt TTTM Sense City

  • Nước hoa giảm 10%
  • BOURJOIS giảm giá 20% tất cả sản phẩm
  • LEPETIT mua combo 3 sản phẩm giảm 10%, mua combo 5 sản phẩm giảm 20%
  • DEMOLAB hóa đơn 500.000đ giảm 10%, hóa đơn 800.000đ gảim 15%, hóa đơn 1.500.000đ giảm 20%, hóa đơn 2.500.000đ giảm 30%, hóa đơn 3.000.000đ giảm 40%

Không áp dụng giảm thẻ Hội viên Sense City

Không áp dụng đồng thời các CTKM khác

Chương trình có thể kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến khi có thông báo từ TTTM Sense City

[fbcomments width="669" count="off"]