Chương trình mừng khai trương Sense City Phạm Văn Đồng

Từ 12/01 -31/01/2019 , ưu đãi giảm 30% một số mặt hàng.