“SPECIAL OFER”

–  Thời gian áp dụng:  07/04/2019 – 05/05/2019

– Nội dung chương trình: TẶNG 200K ÁP DỤNG CHO HÓA ĐƠN NGUYÊN GIÁ TỪ 1 TRIỆU