Chương trình mua 1 tặng 1

Khi mua 1 pizza bất kì cỡ M, sẽ được tặng 1 pizza cùng cỡ dòng truyền thống,

Áp dụng thứ 4 hàng tuần khi mua ăn tại chỗ hoặc mang về.