Tặng voucher Sense City 100.000đ:

  • Thời gian: Thứ 2, 4, 6 hai tuần cuối trong tháng 4 (15,17,19,22,24,26,29)
  • Dành riêng cho khách hàng mua sắm tại khu Department store tầng 2 Sense City PVĐ
  • Khách hàng Hội viên có hóa đơn mua sắm từ 2.000.000đ trở lên tại khu Department Store được 1 voucher Sense City mệnh giá 100.000đ
  • Khách hàng thường có hóa đơn mua sắm từ 2.500.000đ trở lên tại khu Department Store được 1 voucher Sense City mệnh giá 100.000đ
  • Tối đa 1 voucher/hóa đơn
  • Hóa đơn trong ngày và không cộng gộp.
  • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 Voucher / ngày

Nhân đôi điểm thưởng:

Từ ngày 28/4/2019 đến 1/5/2019 khi Khách hàng Hội viên có hóa đơn mua sắm tại các gian hàng Hội viên hoặc tại khu Department Store sẽ được nhân đôi điểm thưởng