Chương trình ưu đãi hội viên thêm ngàn điểm thưởng
Từ 12/01/2019 – 04/02/2019 , khách hàn g là chủ thẻ Coop/ Coop xtra khi đăng kí hội viên của Sense City sẽ được tặng điểm theo cấp độ thẻ tương ứng như sau:

  • Khách hàng hạng thẻ đồng / bạc – được tặng 100 điểm
  • Khách hàng hạng thẻ vàng – được tặng 150 điểm
  • Khách hàng hạng bạch kim – được tặng 300 điểm