Chương trình Vòng quay may mắn khổng

Thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần từ 14/01/2019 – 14/02/2019

Áp dụng cho khách hàng mua sắm có hóa đơn 800.000đ/ 1 lần quay

Hóa đơn 500.000đ/1 lần quay đối với hội viên Sense City.