FREE UP SIZE

Từ 10:00 – 13:00 mỗi ngày đến hết 30/04/2019,

Quý khách được upside miễn phí tại Wayne’s Coffee tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.

Từ nay đến 06/04/2019, với hóa đơn có sản phẩm Wayne’s Organic trị giá từ 150.000 sẽ có cơ hội nhận vé máy bay Hàn Quốc