• Thời gian: 1/3/2019 đến 10/3/2019
  • Đối tượng: Tất cả khách hàng có HĐ mua sắm tại các gian hàng thuộc Sense City Phạm Văn Đồng (Tầng 1-2-3 tòa nhà Gigamall
  • Thể lệ:
  • KH Hội viên có hóa đơn mua sắm từ 800.000đ trở lên được nhận 1 ly sứ in hình
  • KH Hội viên có hóa đơn mua sắm từ 1.600.000đ trở lên nhận 1 ly sứ + 1 thùng pepsi
  • KH vãng lai có hóa đơn mua sắm từ 1.500.000đ trở lên được nhận 1 ly sứ in hình
  • KH vãng lai có hóa đơn mua sắm từ 3.000.000đ trở lên nhận 1 ly sứ + 1 thùng pepsi
  • Không cộng dồn hóa đơn
  • Hóa đơn có giá trị trong ngày
  • Tối đa 2 ly sứ và 1 thùng Pepsi cho 1 hóa đơn