WRAP & ROLL – CUỐN MÁT CHÀO HÈ

Chương trình ưu đãi giá sốc 4 phần ăn được yêu thích nhất tại Wrap & Roll, đồng giá 49.000đ

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, trong tất cả các khung giờ trong thời gian từ ngày 24/06/2019