GOCHARM

, ,

Vị trí: L1 , Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

KEDMA

, ,

AROMA

,

Vị trí: L2-09-1, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

BOSS

Vị trí: L2-16, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

GUARDIAN

, ,

Vị trí: L1-19, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website: