LOCK N LOCK

Vị trí: L2-06, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

TAKASIMA

,

Vị trí: L3 - 09, Tầng 3 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

GOJOY

,

Vị trí: L2-11, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Bếp Điện Từ FRICO

Vị trí: L3-08, Tầng 3 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website: