GOCHARM

, ,

Vị trí: L1 , Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

KEDMA

, ,

OHI PERFUME

,

Vị trí: L3 , Tầng 3 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

THEFACESHOP

AROMA

,

Vị trí: L2-09-1, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

GUARDIAN

, ,

Vị trí: L1-19, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website: