CHEERS

, ,

Vị trí: L1-17A , Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Co.opXtra

,

MINISO

Vị trí: L2 - 03, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

MINIGOOD

Vị trí: L2 - 08 - 2, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

GUARDIAN

, ,

Vị trí: L1-19, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website: