TRANG SỨC PNJ

,

Vị trí: L1-30, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng
Điện thoại:
Website:

SJC

Vị trí: L1 - 37, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Thế Giới Kim Cương

Vị trí: L1 - 34, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Lộc Phúc

Vị trí: L1 - 35, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website: