TAKASIMA

,

Vị trí: L3 - 09, Tầng 3 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

THẮNG LỢI

,

Vị trí: L2-09-17, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website: