BOO

BOO là một phần của của lịch sử đường phố Việt Nam và là biểu trưng của phong cách người trẻ Việt trong thời đại mới. Bởi vì BOO được nhào nặn nên bởi đường phố, trưởng thành bởi đường phố, và sẽ luôn hướng về đường phố. Trong suốt những năm tháng phát triển có những giá trị cốt lõi luôn được BOO gìn giữ: Tinh thần trẻ – Đừng bao giờ chậm lại – Luôn Sáng tạo – Đừng sợ giới hạn – Hãy giữ mình trên mặt đất – Hãy yêu nguồn gốc của mình.