SENSE CITY PHẠM VĂN ĐỒNG tham gia hội thi video clip tập thể dục giữa giờ “Khỏe để lao động sản xuất”  do Công Đoàn Liên Hiệp HTX Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.op) tổ chức https://www.youtube.com/watch?v=ITAJjnp2Fes